• Home
  • Informasi
  • Info Pengakap
  • Persetiaan Pengakap

Persetiaan Pengakap

Bahawa dengan sesungguhnya, saya berjanji dan bersetia, yang saya, dengan seberapa daya upaya saya, akan: - 

  1. Taat kepada Tuhan, Raja dan Negara;
  2. Menolong orang pada setiap masa;
  3. Menurut Undang-Undang Pengakap.

Print

  • Alamat: Wisma Pengakap, Solok Scottland,
    10450 Pulau Pinang, Malaysia
  • Tel: +604-828 2506

Show Route

Like Us