Tuan/Puan, 

Dengan segala hormat dimaklumkan bahawa Persekutuan Pengakap Malaysia Negeri Pulau Pinang telah sediakan satu laman web rasmi untuk permohonan tauliah pemimpin secara atas talian (online).

Pihak tuan/puan diminta untuk memohon tauliah secara atas talian mengikut kategori-kategori berikut:- 

KategoriTauliah Pemimpin
Jenis Tauliah Pemimpin Kumpulan
Pemimpin Unit (Lebah / Kanak-kanak / Muda / Remaja / Kelana)
Penolong Pemimpin Kumpulan
Penolong Pemimpin Unit (Lebah / Kanak-kanak / Muda / Remaja / Kelana)

Kerjasama dan komitmen tuan/puan amat dihargai. Sekian, terima kasih.